Danh mục : ĐOÀN TN CÔNG TY VTSG

Tăng cường các biện pháp phòng dịch Covid-19

Đoàn TN Công ty VTSG triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát hiệu quả không chủ quan, không để dịch bênh lây lan trên diện rộng, tăng cường tuyên truyền; trong đó đẩy mạnh việc tuyên truyền cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19, vận động CBCNV-LĐ, đoàn viên phải cài đặt chương trình Bluezone.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng tại một số địa phương thời gian gần đây, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ TT-TT và Bộ Y tế đã chỉ đạo phát triển và ra mắt ứng dụng Bluezone - ứng dụng bảo vệ cộng đồng, hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm, giúp bảo vệ bản thân và gia đình, nhằm chủ động phòng chống dịch Covid-19.
Trong thời gian vừa qua, Đoàn TN Công ty VTSG đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động CBCNV-LĐ, đoàn viên thanh niên cài đặt và sử dụng hiệu quả ứng dụng Bluezone, trên thiết bị cầm tay thông minh, bước đầu đạt được những kết quả nhất định.
Phấn đấu 100% cán bộ Đoàn; 100% người lao động trong các đơn vị trực thuộc của Đoàn TN Công ty; vận động 100% đoàn viên thanh niên có điện thoại thông minh cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone; phối họp với chính quyền cơ sở phát động chiên dịch đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dân từng người dân cài đặt và sử dụng Bluezone, hoàn thành việc cài đặt trước ngày 30.8 tới.
Nguồn TNVTSG

Tags #covid-19

Ý kiến của bạn