Danh mục : THỦ THUẬT

Tính thuế thu nhập bằng Excel

Cuối năm là thời điểm cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đây là vấn đề không "nhẹ nhàng" chút nào, nhất là khi quy mô công ty của bạn không nhỏ. Tuy nhiên bạn đừng lo, bạn có thể lập trình "bắt" Excel xử lý giúp "gánh nặng" này.

Sử dụng hàm IFS để tính thuế thu nhập cá nhân

Từ phiên bản Excel 2016 trở đi, thay vì phải sử dụng nhiều hàm IF lồng nhau bạn có thể dùng hàm IFS đơn giản hơn rất nhiều để tính thuế thu nhập cá nhân. Để tính TTNCN trên lương bạn cần phải tính được thu nhập chịu thuế. Hãy cùng theo dõi ví dụ dưới đây nhé.

Giả sử: Tổng thu nhập của bạn là 20.000.000, thu nhập được đóng bảo hiểm là 5.000.000 (mức này thường ghi rõ trong hợp đồng lao động), số người phụ thuộc là 1, giảm trừ bản thân là 9.000.000, bạn sẽ tính được thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân (gọi là A) như sau:

A = 20.000.000 - 5.000.000*10,5% - 9.000.000 - 1*3.600.000 = 6.875.000.

Sau khi có A ta sẽ sử dụng hàm IFS để tính thuế thu nhập cần đóng.

Công thức hàm IFS để tính thuế thu nhập cá nhân như sau (G4 là ô chứa A):

=IFS(G4<0,0, G4<=5000000,G4*5%, G4<=10000000,G4*10%-250000, G4<=18000000,G4*15%-750000, G4<=32000000, G4*20%-1650000, G4<=52000000,G4*25%-3250000, G4<=80000000,G4*30%-5850000, G4>80000001,G4*35%-9850000)

Dựa vào công thức này, với ví dụ bên trên TTNCN phải đóng là 437.500 VNĐ.

Mức TTNCN phải đóng theo Tổng thu nhập, lương đóng bảo hiểm, số người phụ thuộc

Mức TTNCN phải đóng theo Tổng thu nhập, lương đóng bảo hiểm, số người phụ thuộc

Tải file hướng dẫn tính thuế TNCN bằng Excel, hoặc tính TTNCN trực tiếp trên trình duyệt bằng công cụ của Quantrimang.com.


Tags #thue

Ý kiến của bạn